รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


11 ธันวาคม 2562  17:22
ค้นหา
 ข่าวสาร Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 58)  
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 58) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
03 กรกฏาคม 2562 14:10:23
สรุปรายการลดหย่อนภาษี ปี 2561      
สำหรับช่วงปลายปีเช่นนี้ เหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายต่างต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2561 ที่จะมีกำหนดยื่นรายการในช่วงต้นปี 2562 แต่ทราบหรือไม่ว่า หากทุกคนมีการวางแผนภาษี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การวางแผนการเงิน ก็จะสามารถนำสิทธิต่างๆ มาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีและยังเป็นสิ่งที่ช่วยในการออมเงินได้อีกด้วย
04 กุมภาพันธ์ 2562 15:32:57
การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตาม FATCA      
สรรพากรสหรัฐฯ (IRS) จะเปิดระบบ IDES เพื่อให้สถาบันการเงินไทยทดลองรับ – ส่งข้อมูลจำลองให้ IRS ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562 (ตามเวลา Eastern Standard Time ของประเทศสหรัฐอเมริกา) และหากสถาบันการเงินไทยรายใดที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบ IDES สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมทดลองรับ - ส่งข้อมูลจำลองให้ IRS ได้ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (ตามเวลา Eastern Standard Time ของประเทศสหรัฐอเมริกา)
05 กุมภาพันธ์ 2562 10:33:20
กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  
แม้ว่าในปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา และกำหนดให้คู่สัญญาสามารถเรียกเงินคืนได้ในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติ ตามสัญญาก็ตาม แต่ทางปฏิบัติแล้วก็ยังไม่สามารถป้องกันความเสียหายหรือประกันว่าผู้เสียหาย ได้รับเงินคืนครบถ้วนได้


24 ธันวาคม 2561 08:14:56
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะช่วยแก้ไขปัญหาภาษีการถือครองทรัพย์สินปัจจุบันได้อย่างไร  
โดยที่กระทรวงการคลังมีโยบายให้มีการนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้จัดเก็บภาษีแทนภาษีการถือครองทรัพย์สินปัจจุบันซึ่งจัดเก็บโดยกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของกฎหมาย 2 ฉบับดังกล่าวซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับฐานภาษี อัตราภาษี และการจัดเก็บภาษี จึงเป็นกรณีศึกษาว่าภาษีที่ดิน
29 พฤศจิกายน 2557 14:12:55
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี  
ถ้าให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจมือใหม่ทุกคนเขียนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจของตนใส่ลงบนกระดาษ เชื่อได้ว่าปัญหาที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆและน่าจะติดอยู่ในสามอันดับแรกยอดนิยมคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการจ่ายภาษีอย่างแน่นอน
24 ธันวาคม 2561 08:09:49
มนุษย์เงินเดือนต้องยื่นเสียภาษีวันไหน!!  
มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเตรียมตัวยื่นแบบภาษีกันได้แล้ว โดยปีนี้กรมสรรพากร เปิดให้ผู้ที่มีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกประเภท ที่ได้มาระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556 ต้องยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ช้าสุดไม่เกิน 31 มีนาคม 2557 หากยื่นเกินเวลาที่กำหนดไว้จะถูกปรับ


29 พฤศจิกายน 2557 14:01:30
อัตราภาษีใหม่…ต้องจ่ายหรือได้คืน?  
ปีนี้กรมสรรพากรมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ผู้มีรายได้ทุกท่าน หลังจากปีภาษีที่ผ่านมามีข่าวดีให้ภรรยาที่มีเงินได้จากน้ำพักน้ำแรงของตนเอง สามารถยื่นรายการและเสียภาษีในชื่อของตนได้ จากเดิมต้องนำเงินได้มารวมคำนวณเป็นของสามี ทำให้ฐานเงินได้ที่ใช้คำนวณภาษีสูงขึ้น
24 ธันวาคม 2561 08:09:41
เงิน 750 บาท ในแต่ละเดือนของประกันสังคม แบ่งไปไหนบ้าง!?  
เงิน 750 บาท ในแต่ละเดือนของประกันสังคม จะถูกแบ่งเป็น...
- 225 บาท ดูแลเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย ถ้าไม่ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน- 75 บาท ใช้ประกันการว่างงาน ถ้าว่างงานเมื่อไหร่ ก็เอาเงินส่วนนี้มาใช้ในระหว่างที่หางานใหม่ แต่ถ้าไม่ว่างงานเลย เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน- 450 บาท เก็บเป็นเงินออม จะได้คืนเมื่ออายุครบ 55 ปี


22 ธันวาคม 2561 16:19:33
การวางแผนภาษีอากรมีประโยชน์อย่างไร    
หากผู้ประกอบการรายใด ต้องการที่จะประสบผลสำเร็จโดยได้รับผลกำไรสูงสุด แต่อยากเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้ว ผู้ประกอบการนั้นจะต้องศึกษา หาความรู้ด้านภาษีให้ ได้เยอะที่สุด และที่สำคัญจะต้องคำนึงถึง ภาระทางภาษีอากร
24 ธันวาคม 2561 08:09:29

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,601,735 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo