รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


11 ธันวาคม 2562  17:22
ค้นหา
 ข่าวสาร Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

ค่ารับรองหรือค่าบริการ      
ขอนำประเด็นค่ารับรองหรือค่าบริการเป็นรายจ่ายที่มีข้อกำหนดให้หักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอัตราร้อยละของยอดรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ
24 ธันวาคม 2561 07:43:54
การควบโอนกิจการ (2)      
การเลิกกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีผลในทางภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวกับการตีราคาทรัพย์สินอย่างไร
24 ธันวาคม 2561 07:38:53
ขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัท      
ในการจัดตั้งบริษัทจำกัดนั้น จะต้องดำเนินการอย่างไรและมีขั้นตอนในการจดทะเบียน อย่างไร
24 ธันวาคม 2561 07:37:22
การวางแผนภาษีเกี่ยวกับ เงินประกันหรือเงินมัดจำ      
การให้บริการเช่าทรัพย์สินที่ได้มีการเรียกเก็บเงินประกันเงินมัดจำ หรือเงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกันมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร


24 ธันวาคม 2561 07:34:51
ราคาหุ้น ADVANC และ TRUE ดิ่งวูบลงทันที หลังรมว.ไอซีทีประกาศจะยกเลิกภาษีโทรคมนาคม      
ราคาหุ้น ADVANC และ TRUE ดิ่งวูบลงทันที หลังรมว.ไอซีทีประกาศจะยกเลิกภาษีโทรคมนาคม ที่ออกโดยรัฐบาลทักษิณ มีผลให้ ADVANC และ TRUE ต้องจ่ายค่าสัมปทาน 25% เท่ากับ DTAC ด้านโบรกเกอร์แนะนำให้ขายทิ้ง

24 ธันวาคม 2561 07:36:59
เกณฑ์การรับรู้รายได้ และรายจ่ายทางภาษีอากร (4)      
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เฉลี่ยรายได้ทำอย่างไร และการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิเฉลี่ยรายได้ (Average Income Method) ต้องทำอย่างไร


24 ธันวาคม 2561 07:34:21
เกณฑ์การรับรู้รายได้ และรายจ่ายทางภาษีอากร (3)      
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์สัญญาระยะยาวทำอย่างไร

24 ธันวาคม 2561 07:36:32
เกณฑ์การรับรู้รายได้และรายจ่ายทางภาษีอากร (2)    
ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์เงินสดทำอย่างไร
24 ธันวาคม 2561 07:33:32
เกณฑ์การรับรู้รายได้ และรายจ่ายทางภาษีอากร (1)      
แนวคิดในการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้ และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีอย่างไร

24 ธันวาคม 2561 07:35:54
การควบโอนกิจการ    
การเลิกกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แตกต่างไปจากการควบโอนกิจการอย่างไร มีผลในทางภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร

24 ธันวาคม 2561 07:32:58

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,601,734 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo