รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


18 ตุลาคม 2562  23:35
ค้นหา
 ข่าวสาร Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

การออกใบกำกับภาษีจะต้องทำอย่างไรบ้าง  
ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการในแต่ละครั้ง
17 ตุลาคม 2552 13:17:08
สรรพากรเอาจริงกับการหลบหนีภาษีโดยใช้บริษัทข้ามชาติ  
ปัจจุบันกรมสรรพากรพบธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่บางรายมีการหลบหนีภาษี โดยใช้บริการของประเทศที่เรียกว่า Tax Heaven Countries ด้วยการถ่ายโอนกำไรไปยังประเทศเหล่านั้นผ่านกระบวนการตั้งราคาที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง เช่น การส่งออกสินค้าราคา 140 บาท ควรแสดงรายได้ 140 บาท ก็ทำเป็นส่งออกไปประเทศ Tax Heaven Countries ในราคา 100 บาท พร้อมแสดงยอดรายได้เพื่อเสียภาษีในประเทศไทยตามยอดดังกล่าว หลังจากนั้นประเทศกลุ่ม Tax Heaven Countries ก็ขายสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ในราคา 140 บาท ทำให้มีกำไร 40 บาท ที่ไม่มีการเก็บภาษีตามกฎหมาย ณ ประเทศนั้น ซึ่งการดำเนินการตามลักษณะดังกล่าวผิดกฎหมายไทยและกรมสรรพากรมีสิทธิประเมินรายได้เพิ่มเติมสำหรับส่วนที่ขาดหายไปได้
16 มีนาคม 2554 08:54:52
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย  
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม โดยได้มีการปรับเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการหักค่าลดหย่อนประเภทดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ที่ได้จ่ายให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ นายจ้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวม เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือ SPV ที่เข้ารับช่วงสิทธิเป็นเจ้าหนี้เงินกู้แทนกลุ่มข้างต้น และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จากเดิม 50,000 บาท เป็น 100,000 บาท ทั้งนี้ จะมีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้ปีภาษี 2550 เป็นต้นไป
16 มีนาคม 2554 09:00:13
Petty Cash เบิกจ่ายอย่างไร ให้เป็นระเบียบ  
ไม่ว่าจะเป็นกิจการเล็กหรือใหญ่คงหนีไม่พ้นที่จะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องจ่ายจากเงินสด
ระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเงินสด จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับเงินสดได้โดยไม่ทำให้เกิดจุดอ่อนที่อาจก่อให้เกิดการรั่วไหลได้
16 มีนาคม 2554 08:58:44
 
เป็นธรรมดาของสถานประกอบการ เมื่อมีการขยายงาน ก็ต้องอาจมีการโยกย้ายสถานที่ จากที่เล็กเดิม ๆ เปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้น ดังนั้นการย้านสถานประกอบการจึงเป็นธรรมดาของการทำงาน แล้วในกรณีดังกล่าวเล่า จะมีผลอย่างไรในการออกใบกำกับภาษี
16 มีนาคม 2554 09:02:31
“ปู่ห้าว” ว้าก รฟม.เงินหมด-อดจ่ายหนี้ “เจบิก” ช่วงบาทแข็ง  
รมว.คมนาคม บ่นเสียดายโอกาสทอง คืนหนี้ต่างประเทศ ช่วงเงินบาทแข็งค่า หลังพบว่า รฟม.กระเป๋าแห้ง ไม่มีเงินจ่ายคืนหนี้ “เจบิก” ลั่นผู้บริหารต้องชี้แจงเหตุผล

16 มีนาคม 2554 09:01:45
นายแบงก์หวั่นไทยศิลป์ฯ หนี้สูญ ลั่นปล่อยกู้-ต้องมีแผนฟื้นฟูชัดเจน  
นายแบงก์กรุงศรีฯ เผยธนาคารหลายแห่งเริ่มตื่นตัว หลังโรงงานสิ่งทอ-ส่งออกหลายแห่งเตรียมปิดกิจการ เพราะผลกระทบค่าเงินบาท เตรียมส่งทีมเข้าไปดูแลใกล้ชิด 4 ครั้ง/เดือน ด้านกลุ่มเจ้าหนี้ไทยศิลป์ฯ 5 แห่ง ประชุมด่วน ลั่นปล่อยกู้ต่อ แต่ขอดูแผนฟื้นฟูก่อน

16 มีนาคม 2554 09:00:52
คลังเล็งผ่อนเกณฑ์กิจกรรมการกุศลลดหย่อนภาษีได้  

กระทรวงการคลังเตรียมผ่อนปรนกฎเกณฑ์ลดภาษีเงินได้สำหรับองค์กรการกุศลสาธารณะ โดยกิจกรรมหรือบริจาคให้กับองค์กรการกุศลด้วยกันจะได้รับการยกเว้นภาษีมากขึ้น


16 มีนาคม 2554 08:56:18
เล็งรีดภาษีกำไรหุ้น ปิดช่องฝรั่งหัวดำขนเงินหนี-วงการโวยซ้ำเติมตลาดทุน  
กรมสรรพากร เตรียมรื้อโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ตามข้อเสนอนักวิชาการจากจุฬาฯ อ้างสร้างความเป็นธรรมในสังคม เล็งรีดภาษีนักลงทุนต่างชาติกลุ่มฝรั่งหัวดำที่อาศัยช่องโหว่เข้ามากอบโกยกำไรออกนอกประเทศ พร้อมวางระบบเก็บภาษีขาใหญ่และนักปั่นหุ้นที่ได้กำไรส่วนต่างเกิน 5-10 ล้านบาท ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ โต้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและสวนทางนโยบายกระตุ้นตลาดทุน ขณะที่โบรกเกอร์และบลจ. โวยกระทบการลงทุนในตลาดหุ้นแน่

16 มีนาคม 2554 08:57:06
“สรรพากร” ลั่นแก้ กม.ภาษีลงทุน เอื้อรายย่อย-ปิดทางรายใหญ่      
กรมสรรพากรเดินหน้าแก้ไขกฎหมายประมวลรัษฎากร เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อุดช่องโหว่นายทุนหลีกเลี่ยงภาษี และให้เกิดความเป็นธรรม ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อน ด้านนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอจัดเก็บภาษีสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ ที่ได้กำไรจากการขายหุ้น แต่ยกเว้นสำหรับนักลงทุนรายย่อย

24 ธันวาคม 2561 07:46:14

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,591,225 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo