รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


11 ธันวาคม 2562  17:23
ค้นหา
 ข่าวสาร Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

การแบ่งกรรมสิทธิ์รวม-คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8581/2551  
นางสาวจันทร์ วิภาดาพงษ์ โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย ข้อเท็จจริง
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2533 โจทก์ และนางกรทิพย์ สิงหเสนี ร่วมกันซื้อที่ดินตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากนายวิชัย จริยากรกุล จำนวน 64 แปลง ซึ่งมีเนื้อที่ติดต่อเป็นผืนใหญ่ผืนเดียวกัน โดยตามทะเบียนระบุชื่อโจทก์และนางกรทิพย์เป็นเจ้าของรวมกันทุกแปลง ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535
24 ธันวาคม 2561 08:18:50
ค่าทดแทนที่ได้รับเนื่องจากถูกใช้สิทธิในที่ดิน  
เนื่องจากปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ๆ มีโครงการก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ มากมาย ซึ่งใน การก่อสร้างจะต้องมีการสร้างฐานราก หรือโครงสร้างต่างๆ ลงบนที่ดินตลอดจนลึกลงไป ในใต้ดิน
24 ธันวาคม 2561 08:19:02
การโอนสิทธิเรียกร้อง  
ปกติแล้ว เมื่อมีการทำนิติกรรมสัญญากันขึ้น นิติกรรมสัญญานั้นก็เกิดผลทันที กล่าวคือ เกิดหนี้แก่คู่สัญญา หนี้ที่เกิดนี้ย่อมบังคับตามหลักทั่วไปตามกฎหมายลักษณะหนี้และมีผลต่อไปจนกว่านิติกรรมนั้นจะสิ้นสุด
24 ธันวาคม 2561 08:19:11
Solar Energy พลังงานแสงอาทิตย์ทรัพยากรไร้ค่า หรือเรายังมองไม่เห็นค่า      
ในฉบับที่แล้วก่อนจบได้ทิ้งท้ายกันไว้ว่า จะขอถือโอกาสชื่นชมพร้อมปรบมือดังๆ ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีแนวคิดริเริ่มในการนำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนำมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับภาคส่วนต่างๆ มากยิ่งขึ้น
24 ธันวาคม 2561 08:20:00
ค่าทดแทนที่ได้รับเนื่องจากถูกใช้สิทธิในที่ดิน      
เนื่องจากปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ๆ มีโครงการก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ มากมาย ซึ่งใน การก่อสร้างจะต้องมีการสร้างฐานราก หรือโครงสร้างต่างๆ ลงบนที่ดินตลอดจนลึกลงไป ในใต้ดิน โดยในการใช้ที่ดินของเอกชนในกรณีที่ไม่ต้องเวนคืนให้แก่เจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ในเขตก่อสร้าง
24 ธันวาคม 2561 08:20:23
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ออกจากงาน กรณีนายจ้างปิดกิจการ เลิกจ้าง      
วิกฤตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ สหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ปริมาณการค้าระหว่างประเทศของโลกลดลงร้อยละ 30 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 การส่งออกของไทย ลดลงถึงร้อยละ 27 ภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการ ส่งออก ได้แก่ การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร รวมทั้งภาคการบริการ
24 ธันวาคม 2561 08:20:44
ภาษีสิ่งแวดล้อม  
ในปัจจุบันกระแสของการรักษา สิ่งแวดล้อม ได้แพร่กระจายไปในทุกๆ สังคม และทุกๆ ประเทศทั่วโลก คำว่า Green Economy หรือ Green Technology คงจะไม่ใช่คำที่ไม่คุ้นหูคุ้นตากันอีกต่อไป เราจะเห็น ได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจหลายธุรกิจในประเทศไทยได้มีการนำหลักของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งรวม ไปถึงแนวความคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อม เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจเครือซิเมนต์ไทย นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ หรือแม้กระทั่งในหน่วยงานของราชการก็ตาม
กำหนด 9 สินค้าไฟฟ้าเบอร์ 5 นำใบเสร็จหักลดหย่อนภาษีได้      
นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “พลังงานก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า” (Thailand Energy Day 2009) ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยระบุถึงโครงการมาตรการภาษีเพื่อประหยัดพลังงานและกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 9 ประเภท ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาหักภาษีได้เป็นจำนวนร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายนั้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานมากขึ้น และจะลดการใช้พลังงานเทียบเท่าน้ำมันดิบ 570 ตัน มีมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปี

24 ธันวาคม 2561 08:21:12
แรงงานสั่งลดเก็บเงินสมทบ'ประสังคม'ดีเดย์มิถุนายน      
ลูกจ้าง-นายจ้างเตรียมเฮ"ก.แรงงาน"เคาะลดเงินสมทบประกันสังคม 2-2.5%ดีเดย์ มิ.ย.นี้ ยันไม่กระทบกองทุนบำนาญ-ชราภาพโว ช่วยคนงานไม่ให้ถูกเลิกจ้าง 5 แสน พร้อมเตรียมของบ ต้นกล้าอาชีพ 280 ล้าน ฝึกฉันทนาในโรงงานร่อแร่ 105 แห่ง 4.7 หมื่นคน


24 ธันวาคม 2561 08:21:29
ท่องโลกภาษี      
แผนการปรับอัตราภาษีการบินของอังกฤษก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามแผนการดังกล่าวหากครอบครัวอังกฤษเดินทางไปสหรัฐฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 400 ปอนด์
24 ธันวาคม 2561 08:21:45

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,601,748 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo