22 มีนาคม 2566  15:38
ค้นหา
เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์

ลูกค้าของบริษัท

             หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างร้านต่างๆ ที่ใช้บริการของเรา ในการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หรือให้คำปรึกษาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมายในการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ประกอบไปด้วย
           1. Download งบการเงินของบริษัทซึงประกอบไปด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน การวิเคราะห์งบการเงิน ประจำเดือน และประจำปี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระว่างเรากับบริษัทหรือลูกค้าแต่ละราย
           2. Download เอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ทางบัญชี ที่ Update และทันต่อเหตุการณ์
           3. รับรู้ข่าวสารทางด้านบัญชีและภาษีอากร โดยผ่านทาง Email
           4.  อื่นๆ

สมาชิกทั่วไป

             หมายถึง บุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการเว็ปไซต์ของเราโดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยกรอกข้อมูลที่เรากำหนดไว้ให้ ในช่องสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปให้ครบถ้วน ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ในการรับรู้ข่าวสาร หรือ Download เอกสารต่าง ๆได้  ซึ่งประกอบไปด้วย
           1. Download เอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ทางบัญชี ที่ Update และทันต่อเหตุการณ์
           2. รับรู้ข่าวสารทางด้านบัญชีและภาษีอากร โดยผ่านทาง Email
           3. อื่นๆ

 

 
 
ลูกค้า/สมาชิก เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียนลูกค้า
ลงทะเบียนสมาชิกทั่วไป
 
 
ลูกค้า/สมาชิก
กฏหมายน่ารู้
สาระเกี่ยวกับภาษี
การสอบบัญชี
เช็คเมล์ SM account
 
 
 

 
   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 3,290,974 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo