รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


19 ตุลาคม 2562  00:59
ค้นหา
 ข่าวสาร         Page 1
05 กุมภาพันธ์ 2562   10:33:20  
การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตาม FATCA
สรรพากรสหรัฐฯ (IRS) จะเปิดระบบ IDES เพื่อให้สถาบันการเงินไทยทดลองรับ – ส่งข้อมูลจำลองให้ IRS ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562 (ตามเวลา Eastern Standard Time ของประเทศสหรัฐอเมริกา) และหากสถาบันการเงินไทยรายใดที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบ IDES สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมทดลองรับ - ส่งข้อมูลจำลองให้ IRS ได้ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (ตามเวลา Eastern Standard Time ของประเทศสหรัฐอเมริกา)

clear-gif
 
 สรรพากรสหรัฐฯ (IRS) จะเปิดระบบ IDES เพื่อให้สถาบันการเงินไทยทดลองรับ – ส่งข้อมูลจำลองให้ IRS ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562 (ตามเวลา Eastern Standard Time ของประเทศสหรัฐอเมริกา) และหากสถาบันการเงินไทยรายใดที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบ IDES สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมทดลองรับ - ส่งข้อมูลจำลองให้ IRS ได้ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (ตามเวลา Eastern Standard Time ของประเทศสหรัฐอเมริกา)
 
        *** กรณีสถาบันการเงินเคยลงทะเบียนในระบบ IDES แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อให้แน่ใจว่ารหัสผ่านจะไม่หมดอายุในระหว่างการทดสอบ และขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า certificate ที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูล valid ตลอดช่วงเวลาการทดสอบ เนื่องจากในระหว่างทดสอบ สถาบันการเงินจะไม่สามารถแก้ไขรหัสผ่านและ upload certificate ได้
 
 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการรายงานข้อมูลตามความตกลง FATCA ... ดาวน์โหลด ...
 
 กรมสรรพากรได้จัดทำ ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML เพื่อใช้ในการจัดทำไฟล์รายงานที่ไม่ซับซ้อน ที่มีจำนวนบัญชีที่ต้องรายงานไม่เกิน 10 บัญชี   ... เข้าสู่ระบบ ...
 
 สามารถ Download โปรแกรมสำหรับ Sign และ Encrypt ไฟล์รายงาน FATCA (จัดทำโดย กรมสรรพากร) ได้ที่เมนู ... ดาวน์โหลด ...
 
   กรมสรรพากรได้ดำเนินการต่ออายุ Digital Certificate ของกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 จึง ขอให้สถาบันการเงิน Download Public key ของกรมสรรพากรใหม่ สำหรับใช้ในการทดลองรับ-ส่งข้อมูลจำลอง และการรับ-ส่งข้อมูลจริง โดยสามารถ Download ได้ที่เมนู ... ดาวน์โหลด ...

ติดต่อสอบถาม:
คุณสุกัญญา สุวิสุทธิเกษม (sukanya.suw แอด rd.go.th)
คุณเพชรรัตน์ วิริยะขัตติยาภรณ์ (petcharat.vi แอด rd.go.th)
กลุ่มพัฒนาระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
ที่มา : https://www.irs.gov/businesses/corporations/ides-testing-schedule
clear-gif
รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท สมุทรสาคร  รับทำบัญชี พระราม 2  รับทำบัญชี กระทุ่มแบน รับทำบัญชี อ้อมน้อย รับทำบัญชี คลองสี่วา กระทุ่มแบน รับทำบัญชี สวนหลวง รับทำบัญชี บ้านแพ้ว รับทำบัญชี เกษตรพัฒนา รับทำบัญชีหลักห้า บางกระดี่ แสมดำ รับทำบัญชี สมุทรสาคร  รับทำบัญชี กานดาริมคลอง จดทะเบียนบริษัท สมุทรสคร จดทะเบียนบริษัท พระราม 2 รับทำบัญชี สมุทรสาคร จดทะเบียนบริษัท  รับทำบัญชี ท่าฉลอม รับทำบัญชี มหาชัย รับทำบัญชี ท่าจีน รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท สาครบุรี วิเศษสุขนคร สารินซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร โคกขาม ศุภาลัย มหาชัยเมืองใหม่ มหาชัยเมืองเก่า รับทำบัญชี สมุทรสาคร รับทำบัญชี พระราม 2 รับทำบัญชี สมุทรสาคร 


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,591,253 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo