รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  12:24
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
13 ตุลาคม 2552   13:00:36  
TAX KNOWLEDGE : สงครามชาเขียว สงครามชิงโชค
TAX KNOWLEDGE : สงครามชาเขียว สงครามชิงโชค
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 3 มิถุนายน 2548 11:38 น.
       อาหารและเครื่องดื่มเป็นของคู่กันที่เกิดเป็นเนื้อคู่กันมานานเท่านาน ปัจจุบันเครื่องดื่มที่นิยมกันก็คือน้ำเปล่ามีทั้งเป็นชนิดขวด ชนิดแก้ว ชนิดถัง แล้วยังมีน้ำดื่มที่เป็นน้ำแร่ นอกจากนี้ยังมีน้ำอัดลมสารพัดยี่ห้อ แต่ที่ฮอตฮิตที่สุดในช่วงนี้คงหนีไม่พ้น "ชาเขียว" ซึ่งมีสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างกันว่า ลดไขมันในเส้นเลือด ป้องกันมะเร็ง ทำให้ผิวหนังเต่งตึง ไม่เหี่ยวย่น สุขภาพแข็งแรงปลอดโรคภัย
       
       ข้อเท็จจริงใช่หรือไม่ก็ต้องใช้วิจารณญาณตัดสินกันเอาเอง ทำให้หลายคนหันมาดื่มชาเขียวกันมากขึ้น หลายบริษัทก็ผลิตชาเขียวที่เป็นใบชาอบแห้ง เป็นผงชาเขียว เป็นซองชาเขียว
       
       แต่ที่โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้นชาเขียวน้ำชนิดขวดที่บรรจุเสร็จ เปิดฝาดื่มได้ทันทีมีหลายรสให้เลือกเช่น รสดั้งเดิม รสน้ำผึ้งผสมมะนาว รสข้าวญี่ปุ่น ทำให้เครื่องดื่มชนิดนี้เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปมากขึ้นทำให้น้ำอัดลมต้องหันมาปรับปรุงเพื่อแข่งขันกับชาเขียวที่เข้ามาแย่งตลาดน้ำอัดลมมากขึ้นเรื่อย ชาเขียวชนิดดื่มได้ทันทีก็มีหลายยี่ห้อที่ผลิตออกมาให้ประชาชนได้เลือกบริโภคกัน
       
       หลายบริษัทผลิตชาเขียวออกมาแข่งขันกันเพื่อแย่งตลาดลูกค้าชาเขียวซึ่งเพิ่มปริมาณขึ้นมามากอย่างน่าตกใจ รายได้จากการจำหน่ายชาเขียวรวมมีมูลค่าเป็นร้อยล้านพันล้านบาทต่อปีขึ้นไป ซึ่งผู้บริโภคก็จะเลือกดื่มชาเขียวแต่ละยี่ห้อ แล้วยังมียี่ห้อใหม่เกิดขึ้นอีกจำนวนมาก
       
       เมื่อมีการแข่งขันกันมากเพื่อแย่งลูกค้าการส่งเสริมการขายก็ถูกนำมาใช้เพื่อครองตลาดให้มากที่สุด ล่าสุดที่ส่งเสริมการขายนำมาใช้กับชาเขียว 2 ยี่ห้อด้วยกัน ยี่ห้อหนึ่งแจกเงินสด 1 ล้านบาทรวม 30 ล้าน โดยเปิดฝาพบโชค หรือส่งฝาไปชิงโชคได้เงินสดอีก 2 ล้าน
       
       อีกยี่ห้อก็มีลักษณะคล้ายกันเปิดฝาพบโชคแต่มีทั้งแจกเงินสด 1 ล้าน แจกรถยนต์ แจกทีวี แจกสิ่งของต่าง ๆ อีกเยอะ แล้วถ้าเปิดฝาแล้วไม่มีรางวัลก็ส่งไปชิงโชคได้เงินสดอีก 5 ล้านบาท เป็นการกระตุ้นตลาดที่ค่อนข้างได้ผลทีเดียวพอมีคนเปิดได้ก็ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อให้เห็นว่าได้จริง ยิ่งทำให้หลายคนอยากมีโชคได้เงิน 1 ล้าน ทำให้ชาเขียวมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างช่วยไม่ได้
       
       นอกจากนี้ก็ยังมีน้ำอัดลมก็ร่วมวงส่งเสริมการขายเพื่อแย่งตลาดลูกค้าซึ่งเป็นช่วงหน้าร้อนยิ่งทำให้ขายดี การทำสงครามชาเขียวโดยการส่งเสริมการขายทำให้เกิดภาระภาษีทั้งด้านผู้จำหน่ายและด้านผู้บริโภค ด้านผู้จำหน่ายที่จัดส่งเสริมการขายให้มีการเปิดฝาพบโชคถือเป็นการแข่งขันชิงโชคหรือจับฉลากมีภาระภาษีดังนี้
       
       1. ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล
       

       1.1 ภาษีซื้อ กรณีบริษัทซื้อรถยนต์หรือซื้อสิ่งของเพื่อนำมามาชิงโชคหากมีภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีซื้อ)เกิดขึ้น ก็มีสิทธินำภาษีซื้อขอคืนได้ และถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้
       
       1.2 ภาษีขาย กรณีบริษัทให้เป็นเงินสดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากไม่ใช่สินค้าหรือบริการตามประมวลรัษฎากร แต่ถ้าให้เป็นรถยนต์หรือสิ่งของที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีขาย) จากผู้ถูกรางวัลในอัตรา 7% หรือ ออกภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ถูกรางวัล 7% ซึ่งหากบริษัทผู้จำหน่ายออกภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีขาย)แทนผู้ถูกรางวัลถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิ
       
       2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
       
       ผู้จำหน่ายที่จัดให้มีการชิงโชคจับฉลาก (เปิดฝาพบโชค) มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ถูกรางวัลในอัตรา 5% ของมูลค่าเงินสดหรือสิ่งของที่ได้รับ แล้วนำส่งกรมสรรพากร
       
       ด้านผู้ถูกรางวัลเมื่อเปิดฝาพบโชค หรือส่งฝาไปชิงโชคแล้วได้รับรางวัลภาระภาษีมีดังนี้
       
       1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
       
จะต้องนำรางวัลที่เป็นเงินสดหรือรถยนต์ หรือสิ่งของที่ได้รับมาถือเป็นเงินได้พึงประเมินต้องนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้าในอัตรา 10 - 37% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ได้รับ โดยถือเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) ซึ่งต้องนำรางวัลที่ได้รับไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหากมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย เช่น เงินเดือน จะต้องนำมารวมกันในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทำให้อัตราภาษีที่ต้องเสียสูงขึ้น
       
       2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
       
ผู้ถูกรางวัลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ซึ่งภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายมีสิทธินำมาลดยอดภาษีที่ต้องเสียในข้อ 1. ได้
       
       สงครามชาเขียวเพิ่งเริ่มต้นคงไม่จบลงง่าย ๆ การแข่งขันทางการตลาดเพื่อแย่งลูกค้าคงมีการนำวิธีการใหม่ ๆ มาจัดให้มีการส่งเสริมการขายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมูลค่าการตลาดของชาเขียวหลายร้อยล้านบาทเป็นใครก็คงไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่นอน แต่ที่แน่นอนที่สุดจะต้องระมัดระวังภาระภาษีที่ต้องเกิดขึ้นอันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย
       
       *** บทความโดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ***
 

รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,852 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo