รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  05:06
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
16 มีนาคม 2554   09:05:52  
ศุลกากรเริ่มใช้ระบบส่งออกแบบไร้เอกสารในสุวรรณภูมิ 1 ก.ย.นี้
โดย ผู้จัดการออนไลน์  
       อธิบดีกรมศุลกากรเตรียมใช้ระบบการส่งออกแบบไร้เอกสารในสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 1 กันยายนนี้ หลังกระทรวงการคลังออกประกาศผ่อนปรนภาษีมุมน้ำเงินให้เอกชน เพื่อให้การส่งออกมีความสะดวกรวดเร็ว และหากรวมกับระบบศุลกากรที่แหลมฉบังจะทำให้ระบบส่งออกแบบไร้เอกสารมีสัดส่วนถึงร้อยละ 90 ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ
       
       นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวในการจัดงานสัมมนา ระบบการส่งออกผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร เพื่อทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแทนออกของผู้ส่งออก ผู้นำเข้า สถาบันการเงิน และสายการบินต่าง ๆ ว่ากรมศุลกากรได้เตรียมนำระบบพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (Paperless) มาใช้สำหรับการนำเข้า - ส่งออก โดยจะเริ่มนำใช้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 1 กันยายน 50 นี้ และหากรวมกับระบบศุลกากรที่แหลมฉบัง จะทำให้ระบบการส่งออกและนำเข้าแบบไร้เอกสารมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 90 ของปริมาณการส่งออกนำเข้าทั้งหมดของประเทศ และทำให้การส่งออกสินค้าทั้งประเทศมีความคล่องตัวมากขึ้น
       
       ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังศุลกากรและสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ประมาณ 1,000 ราย ทำให้มีขั้นตอนสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และกรมศุลกากรจะยกเลิกการใช้ระบบอีดีไอด้วย แม้จะเป็นการส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน แต่ก็ต้องจัดพิมพ์ข้อมูลเอกสาร รวมถึงภาษีมุมน้ำเงิน เพื่อใช้ขอคืนภาษีโดยให้ตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) นำหลักฐานมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และยังลดขั้นตอนจากเดิม 8 ขั้นตอน มาเป็นเพียง 5 ขั้นตอน โดยเอกชนไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง และยังลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้ออกประกาศกระทรวงเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา เพื่อผ่อนปรนให้ไม่ต้องนำใบภาษีมุมน้ำเงินไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ เพราะระบบต่าง ๆ ได้ออนไลน์ติดต่ดโดยตรงกับศุลกากรแล้ว
       
       สำหรับอัตราภาษีมุมน้ำเงิน ซึ่งเป็นการจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากร สำหรับสินค้าส่งออก ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย ในรูปของบัตรภาษี ค่าภาษีอากร ที่จะจ่ายเงินชดเชย ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องจักร เชื้อเพลิง และพลังงานที่เอกชนเรียกร้องให้ปรับลดลงนั้น อาจทำได้ลำบาก เพราะได้อุ้มชูช่วยเหลือเอกชน 36 - 37 ปีมาแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จากที่เคยเสียภาษีร้อยละ 7 - 8 ลดลงมาเหลือร้อยละ 3 - 5 ส่วนอัญมณีจากร้อยละ 2 - 3 เหลือร้อยละ 1 ซึ่งหากลดลงไปอีกก็จะถูกจับตาจากดับเบิ้ลยูทีโอ ว่าให้การอุดหนุนช่วยเหลือเอกชนมากเกินไป


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,761 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo