รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


15 พฤศจิกายน 2562  00:33
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
16 มีนาคม 2554   08:59:29  
กรมสรรพากรเตือนประชาชนระวังถูกมิจฉาชีพหลอกถามข้อมูลสำคัญ
 
 

เลขที่ข่าว  ปชส.     28/2550

วันที่แถลงข่าว      10  สิงหาคม  2550

เรื่อง  กรมสรรพากรเตือนประชาชนระวังถูกมิจฉาชีพหลอกถามข้อมูลสำคัญ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

                      ด้วยขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรโทรศัพท์ไปถึงผู้เสียภาษี และประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ ชื่อ - สกุล เลขประจำตัวประชาชน รวมทั้งเลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น โดยอ้างว่าจากการตรวจแบบแสดงรายการภาษีระหว่างปี 2545 - 2549 พบว่ามีภาษีที่จะได้รับคืนหลายพันบาทและจะส่งคืนภาษีดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคาร ทำให้ผู้เสียภาษีและประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อ แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญให้กับมิจฉาชีพดังกล่าว่

 

                    กรมสรรพากร ขอเรียนว่า กรมฯไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด ขอให้ผู้เสียภาษีและประชาชนอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพราะอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้ในทางมิชอบหรือในทางที่ผิดกฎหมาย อาจทำให้ได้รับความเดือดร้อนในลักษณะหนึ่งลักษณะใดในภายหลัง ที่สำคัญกรมฯมีข้อมูลบุคคลที่ได้มาจากแบบแสดงรายการภาษี และบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ สามารถค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการได้ตลอดเวลา ส่วนการคืนภาษีให้กับผู้ที่ขอคืนหรือผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินนั้น กรมฯ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยจะส่งภาษีคืนให้ในรูปของเช็คธนาคารสั่งจ่ายระบุ ชื่อ - สกุลของผู้ขอคืนภาษี ส่งตรงให้ทางไปรษณีย์ถึงภูมิลำเนาของผู้เสียภาษี เพื่อให้นำเข้าบัญชีธนาคารด้วยตนเอง โดยผู้ที่ยื่นแบบฯและขอคืนภาษีทางอินเตอร์เน็ทจะได้รับเช็คคืนภาษีอย่างรวดเร็วภายใน 15 วันด้วย

 

******************************

 


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,414 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo