รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  12:23
ค้นหา
 ข่าวสาร         Page 1
24 ธันวาคม 2561   07:46:14  
“สรรพากร” ลั่นแก้ กม.ภาษีลงทุน เอื้อรายย่อย-ปิดทางรายใหญ่
กรมสรรพากรเดินหน้าแก้ไขกฎหมายประมวลรัษฎากร เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อุดช่องโหว่นายทุนหลีกเลี่ยงภาษี และให้เกิดความเป็นธรรม ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อน ด้านนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอจัดเก็บภาษีสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ ที่ได้กำไรจากการขายหุ้น แต่ยกเว้นสำหรับนักลงทุนรายย่อย

ดูวีดีโอประกอบจาก Manager Multimedia

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ศานิต ร่างน้อย

กรมสรรพากรเดินหน้าแก้ไขกฎหมายประมวลรัษฎากร เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อุดช่องโหว่นายทุนหลีกเลี่ยงภาษี และให้เกิดความเป็นธรรม ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อน ด้านนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอจัดเก็บภาษีสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ ที่ได้กำไรจากการขายหุ้น แต่ยกเว้นสำหรับนักลงทุนรายย่อย
       

       วันนี้ (11 ก.ค.) นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวในงานสัมมนาระดมความคิดเห็นในการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร โดยยอมรับว่า ประมวลรัษฎากรที่ใช้จัดเก็บภาษีในปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อน และเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายตีความยากที่สุด โดยเฉพาะผู้พิพากษายังยอมรับว่ามีความยาก อาจทำให้ประชาชนเข้าใจต่อการจัดเก็บภาษียากไปด้วย อีกทั้งเป็นกฎหมายที่มีการใช้มานานเกือบ 70 ปี จึงต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมอบหมายให้ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
       
       ด้าน นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย คณบดีและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า กฎหมายภาษีที่จัดทำขึ้นในช่วง 70 ปีก่อน เพื่อเป็นการดูแลภาคธุรกิจและสังคมขณะนั้น แต่ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก จึงต้องแก้ไขให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การทำธุรกิจคนทั่วไป 2 คน เพื่อทำอาชีพอิสระหากมีรายได้เกิน 1 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีร้อยละ 30 แต่มักจะมีการอาศัยช่องกฎหมายเพื่อดึงคนอื่น 4-5 คนมาร่วมลงทุน เพื่อดึงรายได้จาการทำธุรกิจกระจายไปยังบุคคลอื่น ทำให้เสียภาษีน้อยลง และที่ผ่านมา ยอมรับว่า ภาคธุรกิจหลายส่วนมีการหลีกเลี่ยงภาษีจำนวนมาก เช่น นายทุนในประเทศได้ออกไปตั้งกองทุน หรือบริษัทต่างประเทศแล้วนำเงินเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยเมื่อลงทุนได้กำไรก็นำเงินกลับไปต่างประเทศโดยไม่ต้องรายงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งมีนายทุนหลายรายทำในลักษณะเช่นนี้ และเห็นว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) น่าจะมีข้อมูลจุดนี้ดี
       
       นายธิติพันธุ์ ยังกล่าวถึงความเป็นธรรมในการเสียภาษีเมื่อมีกำไรของประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการระบุว่า การลงทุนในตลาดหุ้นได้กำไรแต่ไม่ต้องเสียภาษี ขณะที่การทำธุรกิจหรือประกอบอาชีพต่างๆ ที่มีรายได้ประจำกลับต้องเสียภาษี จึงเสนอจัดเก็บภาษีจากการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิด นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม แต่ควรจะมีการยกเว้นให้กับนักลงทุนรายย่อยที่มีกำไรต่อปี 5-10 ล้านบาท เพราะตลาดหุ้นที่เติบโตขึ้นน่าจะมาจากแรงซื้อหรือจำนวนนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้น โดยควรจัดเก็บภาษีจากนักลงทุนรายใหญ่ กองทุน บริษัท หรือผู้มีกำไรจำนวนมาก เพราะตลาดหุ้นในต่างประเทศมีการจัดเก็บภาษีเช่นกันทั้งสหรัฐฯ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แต่ตลาดหุ้นไทยยังต้องพิจารณาหลายส่วนถึงความเหมาะสม โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย
       
       นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ผู้พิพากษาศาลฎีกาและอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การปราบปรามนักการเมืองและข้าราชการคอร์รัปชัน โดยอาศัยกฎหมายอาญาและกฎหมายปราบปรามการคอร์รัปชันอาจทำได้ยาก เพราะขาดพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น แต่ถ้าใช้มาตรการภาษีอาจจะช่วยปราบปรามได้ เพราะการที่บุคคลใดมีทรัพย์สินมากมีเงินใช้จ่ายคล่องมือ มีฐานะร่ำรวย เมื่อมีเงินได้ก็ต้องเสียภาษีไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้เงินมาโดยวิธีใดทั้งการพนัน ค้าของเถื่อน คอร์รัปชัน ก็ต้องเสียภาษี ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมีอำนาจตรวจสอบบุคคลนั้นเสียภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินให้ต้องเสียภาษีอย่างถูกต้อง สามารถใช้มาตรา 19-27 แห่งประมวลรัษฎากรเข้าตรวจสอบ เพื่อลดปัญหาการปกปิดข้อมูลที่กระทำกันจำนวนมาก ดังนั้น การปราบปรามข้าราชการการเมืองและการคอร์รัปชัน จึงควรนำมาตรการภาษีมาใช้ในการตรวจสอบ เพื่อดำเนินคดีทางอาญา


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,847 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo