รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  12:25
ค้นหา
 ข่าวสาร         Page 1
24 ธันวาคม 2561   07:42:51  
สรรพสามิตดูแลใกล้ชิดผู้เสียภาษี-หวังเพิ่มรายได้ให้เข้าเป้า2.89แสนล.
กรมสรรพสามิตจัดกลุ่มเจ้าหน้าที่คอยบริการ-ดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายกลุ่ม ตามประเภทของสินค้าและบริการและใช้ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ หวังจะทำให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปีงบประมาณ 2550 มีเป้าหมายจัดเก็บรายได้ 289,000 ล้านบาท

       กรมสรรพสามิตจัดกลุ่มเจ้าหน้าที่คอยบริการ-ดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายกลุ่ม ตามประเภทของสินค้าและบริการและใช้ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ หวังจะทำให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปีงบประมาณ 2550 มีเป้าหมายจัดเก็บรายได้ 289,000 ล้านบาท
       

       นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิตได้ปรับปรุงระบบการทำงานของกรมสรรพสามิตใหม่หมด โดยได้จัดกลุ่มเจ้าหน้าที่สรรพสามิตใหม่เพื่อคอยให้บริการและดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายกลุ่ม ตามประเภทของสินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต และแบ่งตามขนาดของผู้เสียภาษีในแต่ละประเภท ทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็ก เพื่อให้การทำงานของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
       
       นายศานิต กล่าวว่า จากนี้ไปเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตแต่ละกลุ่มต้องเข้าถึงผู้เสียภาษีอย่างใกล้ชิด โดยเข้าไปให้บริการและอำนวยความสะดวกกับผู้เสียภาษีโดยตรงและใช้ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ ไม่ต้องให้ผู้เสียภาษีต้องเข้ามาหารือที่กรมสรรพสามิตด้วยตัวเองอีกต่อไป เชื่อว่าการดำเนินการเช่นนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ที่สำคัญจะทำให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2550 กรมสรรพสามิตมีเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ที่ 289,000 ล้านบาท
       
       “ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตรับทราบนโยบายการดูแลผู้เสียภาษีในลักษณะของพาร์ทเนอร์ หรือเกี่ยวก้อยเดินหน้าไปด้วยกัน เช่นเดียวกับที่กรมสรรพากรเคยทำมาก่อนและได้รับผลสำเร็จอย่างสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพราะเห็นว่าหากปล่อยให้เป็นภาระของผู้เสียภาษีที่ต้องเข้ามาติดต่อหรือขวนขวายหาเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเองจะทำให้ผู้เสียภาษีต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และต้องยอมรับว่าภาษีสรรพสามิตถือว่าเป็นระบบภาษีที่รุนแรง ที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจและเข้าใจผู้เสียภาษีให้มากขึ้นด้วย” นายศานิต กล่าว
       
       นอกจากนี้ จะปรับเปลี่ยนระบบการรายงานในเรื่องของการเสียภาษีสรรพสามิตของผู้ประกอบการใหม่หมด โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบออนไลน์เข้ามาเป็นเครื่องมือที่สำคัญ เพื่อให้การรายงานด้วยกระดาษนั้นมีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ควรรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยทำให้การรายงานข้อมูลมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
       
       นายศานิต กล่าวด้วยว่า ได้มอบหมายให้รองอธิบดีเข้าไปช่วยดูแลการทำงานของสรรพสามิตในระดับภาคอย่างใกล้ชิด รวมทั้งตนเองและรองอธิบดี รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจะลงพื้นที่ในแต่ละภาคทุก 2 เดือน เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมรับฟังปัญหาการทำงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และรัดกุม รวมทั้งคอยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการต่อไป
       
       ที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้ศึกษารายละเอียดของการปรับเรื่องราคาของสินค้าและบริการหน้าโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ทั้งหมดเพื่อให้นำมาคำนวณภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน หลังจากที่พบว่าที่ผ่านมามีผู้ประกอบการสินค้าและบริการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ร้องเรียนเข้ามามากกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากในการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต เพราะฉะนั้นจึงต้องหารือกับผู้ประกอบการเพื่อกำหนดและตกลงวิธีการกำหนดราคาหน้าโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้จัดเก็บภาษีหรือผู้เสียภาษีก็ตาม


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,865 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo