รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


19 พฤศจิกายน 2562  10:23
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
25 กุมภาพันธ์ 2554   08:59:38  
ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรไม่เป็นปัญหา
การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มบัญญัติไว้ในมาตรา 84 มาตรา 84/1 มาตรา 84/2 และมาตรา 84/3 และมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร การคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ มีความแตกต่างจากการคืนเงินภาษีประเภทอื่นๆ2 เนื่องจากผู้ขอคืนเงินจะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเท่านั้น และมีการขอคืนเงินภาษีจากเครดิตภาษีด้วย

ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรไม่เป็นปัญหา

1_440_02
                                                    
ารขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มบัญญัติไว้ในมาตรา 84 มาตรา 84/1 มาตรา 84/2 และมาตรา 84/3 และมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร การคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ มีความแตกต่างจากการคืนเงินภาษีประเภทอื่นๆ2
เนื่องจากผู้ขอคืนเงินจะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเท่านั้น และมีการขอคืนเงินภาษีจากเครดิตภาษีด้วย ในมาตราดังกล่าวได้ระบุถึง กรณีที่จะขอคืนเงินภาษี กำหนดเวลาในการ ขอคืนเงินภาษี แบบคำร้องขอคืนเงินภาษี และสถานที่ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษี ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษาหลักเกณฑ์ แนวคำวินิจฉัยของกรม-สรรพากร คำพิพากษาศาลฎีกา และแนวความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหลายท่านมาประกอบกันเป็นบทความเพื่อผู้อ่านให้มองเห็นภาพรวมของปัญหาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นระบบ อีกทั้งได้หยิบยกกรณีการขอคืน ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรและประเด็นปัญหาน่าสนใจที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกรณีปัญหาที่ผู้ประกอบการได้ พบเจอรวมทั้งน่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยมีกรอบการนำเสนอหลักๆ ดังนี้
1. สาระสำคัญเบื้องต้นของหลักเกณฑ์การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ประเด็นปัญหาที่ควรต้องพิจารณา
3. แนวคำวินิจฉัยที่น่าสนใจ ประกอบด้วยคำพิพากษาศาลฎีกา และแนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,595,217 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo