รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


15 พฤศจิกายน 2562  00:08
ค้นหา
 ข่าวสาร         Page 1
24 ธันวาคม 2561   08:20:00  
Solar Energy พลังงานแสงอาทิตย์ทรัพยากรไร้ค่า หรือเรายังมองไม่เห็นค่า
ในฉบับที่แล้วก่อนจบได้ทิ้งท้ายกันไว้ว่า จะขอถือโอกาสชื่นชมพร้อมปรบมือดังๆ ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีแนวคิดริเริ่มในการนำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนำมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับภาคส่วนต่างๆ มากยิ่งขึ้น

 8_440

นฉบับที่แล้วก่อนจบได้ทิ้งท้ายกันไว้ว่า จะขอถือโอกาสชื่นชมพร้อมปรบมือดังๆ ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีแนวคิดริเริ่มในการนำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนำมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับภาคส่วนต่างๆ มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญซึ่งเชื่อว่าเป็นเจตจำนงร่วมอันแน่วแน่ขององค์กรเหล่านี้ คือ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบด้านพลังงานที่ประเทศไทยยังคงต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจอย่างเช่นทุกวันนี้

เรามาร่วมขบวนคาราวานรถไฟสาย Solar Cell กันเถอะครับ แล้วร่วมกันปรบมือชื่นชมกับผลงานต่างๆ ที่รังสรรค์กันออกมาจากองค์กรเหล่านี้

ลุ่มรัฐ (Government Agencies)

• Motto สุดยอดแนวคิดจากกระทรวงพลังงาน

ไปอ่านเจอ คติพจน์ (Motto) ของกระทรวงพลังงานบนหน้าหนังสือพิมพ์ โดยสำนักนโยบายและแผนพลังงานแล้ว ขอบอกอย่างจริงใจว่า ชื่นใจจนอยากให้รางวัลสักหนึ่งฟอด ลองอ่านดูครับแล้วท่านจะเห็นด้วย...

"เพื่อปลดแอกประเทศออกจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างแท้จริงในอนาคต" เป็นอย่างไรครับสำหรับประโยคนี้ เป็นการสื่อให้เห็นภาพว่า กลุ่มมันสมองที่เป็นบุคลากรคุณภาพ ของกระทรวงพลังงานกำลังยืนเหยียบย่ำถังน้ำมันยี่ห้อฝรั่งหรือแม้กระทั่งยี่ห้อไทยก็ตามพร้อมปักเสาธงแห่งชัยชนะลงบนตัวถังน้ำมัน พร้อมโห่ร้องแสดงออกถึงความภาคภูมิในชัยชนะ เพราะนี่คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทางเลือกอย่างแน่นอน นั่นก็คือ เพื่อลดการใช้ทองคำดำ หรือ ฟอสซิล ซึ่งสำนักนโยบายและแผนพลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่คิดริเริ่มให้ความสำคัญกับการกำหนดวาระแห่งชาติด้านพลังงาน โดยการนำเสนอแนวคิดภายใต้มาตรการต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อที่จะส่งต่อให้กับหน่วยปฏิบัติได้นำนโยบาย แนวคิด และข้อเสนอต่างๆ เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดเป็น ผลจริง (Implement) มาตรการเด่นอันหนึ่งที่ต้องปรบมือให้แบบพร้อมเพรียง เป็นมาตรการที่สร้างคะแนนความนิยมให้กับสำนักนโยบายฯ ของกระทรวงพลังงานอย่างมาก นั่นคือ มาตรการทางการเงินที่สนับสนุนให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานธรรมชาติ หรือที่ เราเคยพูดมาแล้วในบทก่อนๆ ว่า Adder ซึ่งก็คือ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่บวก เพิ่มจากอัตราการรับซื้อไฟฟ้าตามปกติ เป็นการให้ราคาเพิ่มเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มผู้อนุรักษ์ธรรมชาติตัวจริง และมาตรการนี้ ยังมีการเสนอให้กำหนดกรอบระยะเวลาการรับซื้อซึ่งปกติอยู่ที่ 7 ปี นับแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แต่หากเป็นไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว กรอบกำหนดระยะเวลาการรับซื้อจะขยายออกไปถึง 10 ปี ซึ่งจะยาวนานกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติอื่นๆ เช่น จากชีวมวล (ซังข้างโพด ใบอ้อย ฟางข้าว เศษวัสดุทางการเกษตร ฯลฯ) จากขยะ (ขยะชุมชน และขยะอุตสาหกรรม) และจาก พลังลม เป็นต้น

• Hybrid Cars จาก ว.ช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ส.ว.ช.) เองก็ไม่ได้น้อยหน้าล้าหลังหน่วยงานอื่น เพราะได้ริเริ่มให้ทุนสนับสนุนแก่ภาคส่วนต่างๆ ที่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตไฟฟ้า ข่าวล่าสุดที่ได้รับมาคือ ทุนวิจัยดังกล่าวเริ่มสัมฤทธิ์ผลเพราะผู้รับทุนรายบริษัทเอกชน (ขอประกาศชื่อเพื่อร่วมกันชื่นชม - บริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอร์ยี เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด) ได้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนารถต้นแบบ Hybrid Passenger Car ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้จริง โดยอิง Concept แสงอาทิตย์ผลิตไฮโดรเจนสำหรับขับเคลื่อนรถมินิบัส จากข้อมูลวิจัย หลักการคือการสร้างเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC) อย่าเพิ่งงงเพราะหากแปลให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ นำพลังแสงอาทิตย์มาผ่านกระบวนการให้ได้เคมีไฮโดรเจน แล้วมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำส่งพลังขับเคลื่อนกลจักรของมอเตอร์รถยนต์ต้นแบบ คราวนี้เราคงไม่ต้องซื้อหา Hybrid สายพันธุ์ญี่ปุ่นอีกต่อไป เพราะ Hybrid สายพันธุ์ไทยกำลังพัฒนาตามมาติดๆ

ลุ่มธุรกิจธนาคาร (Banking Business)

ฟังดูแล้วอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า กลุ่มธุรกิจดังกล่าวนี้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้เป็นแบบ Smoothies!-ราบรื่นและนุ่มนวล- ด้วยการเข้าไปร่วมในโครงการต่างๆ ในฐานะ "ผู้สนับสนุนด้านการเงิน" (Financial Back Office) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในหลายๆ ธนาคารที่มี นโยบายชัดเจนมากด้านการให้สินเชื่อเป็นกรณีพิเศษแก่โครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่สามารถนำเอาแสงอาทิตย์มาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ การพิจารณาให้ สินเชื่อกับโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติเหล่านี้ได้เริ่มไปบ้างแล้ว โดยมีตัวเลขของการอนุมัติสินเชื่อให้แก่โครงการลงทุนฯ แล้วกว่า 10,000 ล้านบาท โดยกระจายอยู่กับภาคเอกชนกว่า 200 ราย และยังมีการคาดการณ์โดยธนาคารฯ ต่อไปอีกว่า ในอีก 15 ปีข้างหน้า จะมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจที่จะลงทุนสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบันอีกถึง100 เท่า ซึ่งธนาคารฯ ได้ประมาณการด้านตัวเลขเงินสินเชื่อที่จะต้องใช้เพื่อสนับสนุนโครงการเหล่านี้ไว้บ้างแล้ว โดยคาดว่าจะต้องรองรับสินเชื่อในระดับกว่าล้านล้านบาท

ไม่เพียงแต่ธนาคารกรุงเทพฯ เท่านั้นที่ ได้ให้ความสนใจกับการเป็น Financial Back Office ให้กับภาคธุรกิจที่มุ่งลงทุนด้านพลังงานทางเลือก ธนาคารระดับสากลอย่าง ธนาคารโลก (World Bank) ที่วางแนวนโยบายของธนาคารให้เป็นหน่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับนานาชาติ (International Supporter for Financial Aids in Energy Saving Programme) โดยมีการโชว์ตัวเลข ผลงานที่ธนาคารโลกได้ให้การสนับสนุนแล้วประสบความสำเร็จสำหรับโครงการที่ลงทุนนำแสงอาทิตย์มาแปรเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับปีงบประมาณ 2008 ซึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณไปแล้วราว 2,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับโครงการต่างๆ กว่า 95 โครงการ ที่ทำการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก ซึ่งในจำนวนนี้ครอบคลุมไปถึง 54 ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียว1

ลุ่มพัฒนาอสังหา- ริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจนี้ก็เข้าร่วมเกาะกระแส "พลังงานทดแทน" เหมือนกัน แต่เป็นการเกาะกระแสแบบแตกต่าง นั่นคือได้มีการวางแนวคิด (Concept) ร่วมกันในการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อส่งผลทางอ้อมในการช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดปริมาณเชื้อเพลิงประเภทสิ้นเปลืองที่นำมาใช้ผลิตไฟฟ้านั่นเอง นำเสนอจุดขายภายใต้ Concept "บ้านอยู่เย็นเป็นสุข" ด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด Green and Energy Saving (GES) ซึ่งเริ่ม กันตั้งแต่วัสดุก่อสร้าง ไม่ว่าจะรายใหญ่รายเล็กต่างก็กำลังเร่งเครื่องผลิตวัสดุประหยัดพลังงาน โดยตัวอย่างแรก เจ้าตลาดรุ่นใหญ่ของไทยอย่าง ปูนใหญ่ ซึ่งได้ทุ่มเททำงานวิจัยและพัฒนา ด้านวัสดุก่อสร้างจนประสบผลสำเร็จได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวคิด แบบ GES มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนฉาบผนังที่ไม่มีความจำเป็นต้องทาสีทับอีกต่อไป (เว้นแต่เจ้าของอยากเสียเงินเพิ่มก็ไม่ห้าม) หรืออิฐบล็อกคุณภาพที่มีคุณสมบัติซึมซับน้ำได้ดีกว่าอิฐบล็อกแบบธรรมดาทั่วไปซึ่งจะทำให้ผนังบ้านมีอุณหภูมิลดต่ำลงเมื่อต้องสัมผัสกับแสงแดดยามบ่าย หรือแม้กระทั่งการคิดค้นวัสดุมุงหลังคาแบบพิเศษที่มีคุณสมบัติ ช่วยลดความร้อนให้กับบ้านได้มากกว่าการใช้กระเบื้องหลังคาแบบธรรมดา

จากวัสดุก่อสร้างก็มาถึงโครงการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งจะขออนุญาตอ้างถึงมือหนึ่งด้าน คอนโดฯ มาชื่นชมกัน นั่นคือ แอล พี เอ็น ดิเวลลอปเมนท์ ซึ่งเป็นตัวตั้งผลักดันโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบ GES ที่มีจุดขายตรงวัสดุและการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน ในระยะยาวให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งแนวคิดนี้ก็เป็นจุดขายหลักของ แอล พี เอ็นฯ มาโดยตลอด นอกจากการสร้างจุดขายที่วัสดุก่อสร้างบ้านที่เป็นแบบอยู่เย็นเป็นสุขแล้ว แอล พี เอ็นฯ กับ กลุ่มธุรกิจพันธมิตรอื่นๆ อาทิ กลุ่มศุภาลัย ยังคงเน้นที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานแต่ยังได้เพิ่มเติมในด้านอื่นๆ เช่น สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตย์ กล่าวคือ การออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ และภูมิทัศน์ ต้องสอดคล้องกับทิศทางของแดดและลม เพื่อหลบเลี่ยงหรือรองรับกับทิศทางของแสงแดดในช่วงต่างๆ ของวัน และกระแสลมในช่วงฤดูกาลต่างๆ อย่างเหมาะสมและไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,370 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo