รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  12:27
ค้นหา
 ข่าวสาร         Page 1
24 ธันวาคม 2561   08:21:12  
กำหนด 9 สินค้าไฟฟ้าเบอร์ 5 นำใบเสร็จหักลดหย่อนภาษีได้
นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “พลังงานก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า” (Thailand Energy Day 2009) ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยระบุถึงโครงการมาตรการภาษีเพื่อประหยัดพลังงานและกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 9 ประเภท ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาหักภาษีได้เป็นจำนวนร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายนั้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานมากขึ้น และจะลดการใช้พลังงานเทียบเท่าน้ำมันดิบ 570 ตัน มีมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปี

       กระทรวงพลังงาน กำหนด 9 สินค้าไฟฟ้าเบอร์ 5 นำใบเสร็จหักลดหย่อนภาษีได้ เปิดโอกาสทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ยกเว้นมนุษย์เงินเดือน
       

       นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “พลังงานก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า” (Thailand Energy Day 2009) ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยระบุถึงโครงการมาตรการภาษีเพื่อประหยัดพลังงานและกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 9 ประเภท ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาหักภาษีได้เป็นจำนวนร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายนั้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานมากขึ้น และจะลดการใช้พลังงานเทียบเท่าน้ำมันดิบ 570 ตัน มีมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปี
       
       ทั้งนี้ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในขณะนี้มีการกำหนดแล้ว 9 ประเภท ได้แก่ ตู้เย็น เบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5 พัดลม เบอร์ 5 หลอดตะเกียบ เบอร์ 5 หลอดที 5 บัลลาสต์ ที 5 หม้อหุงข้าว เบอร์ 5 โคมไฟ เบอร์ 5 เตาแก๊สประสิทธิภาพสูง โดยผู้ที่รับสิทธิต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากการให้เช่า เช่าซื้อ ซื้อขายเงินผ่อน วิชาชีพอิสระ การรับเหมา การธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรมการขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40 (1) ถึง (7) แห่งประมวลรัษฎากร และนิติบุคคลบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
       
       ทั้งนี้ การที่ลดภาษีอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไม่ครอบคลุมบุคคลธรรมดาที่มีเงินเดือนประจำ เนื่องจากรัฐบาลต้องการแบ่งเบาภาระภาษีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และผู้ที่สร้างรายได้จากตัวเอง จึงเน้นกลุ่มนี้เป็นหลัก

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,877 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo