รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  12:26
ค้นหา
 ข่าวสาร         Page 1
24 ธันวาคม 2561   08:21:45  
ท่องโลกภาษี
แผนการปรับอัตราภาษีการบินของอังกฤษก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามแผนการดังกล่าวหากครอบครัวอังกฤษเดินทางไปสหรัฐฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 400 ปอนด์

ท่องโลกภาษี

june6_388

หรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วยกับอังกฤษในการเพิ่มภาษีการบิน

แผนการปรับอัตราภาษีการบินของอังกฤษก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามแผนการดังกล่าวหากครอบครัวอังกฤษเดินทางไปสหรัฐฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 400 ปอนด์ ในการนี้สถานทูตสหรัฐฯ ได้มีจดหมายถึงรัฐบาลอังกฤษกล่าวถึงความวิตกของชาวอเมริกันต่อผลกระทบของมาตรการดังกล่าว และได้กล่าวเตือนกระทรวงการคลังของอังกฤษในการดำเนินการผลักดันแผนการเพิ่มภาษีซึ่งจะส่งผลให้รายได้สุทธิของรัฐบาลเพิ่มขึ้นถึง 520 ปอนด์ ต่อปี

สหรัฐฯ ยังอ้างถึงปัญหาหนักที่สายการบินกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือเรื่องราคาน้ำมัน หากอังกฤษสามารถผลักดันให้เพิ่มภาษีการบินได้สำเร็จ จะทำให้ผู้โดยสารต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิม 40 ปอนด์ เป็น 100 ปอนด์ ต่อคน ต่อเที่ยว สำหรับการเดินทางไปสหรัฐฯ หรือปลายทางอื่นๆ ที่มีระยะทางการบินใกล้เคียงกัน ในปีภาษีหน้าเป็นต้นไป

ในจดหมายยังได้กล่าวถึงคำกล่าวของ Mr. Alistair Darling รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษซึ่งอ้างว่า การเพิ่มภาษีการบินนั้นก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ดี ชาวอเมริกันเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกฎหมายใหม่อาจขัดกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับด้วยกัน

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่เห็นด้วยกับการลดภาษีนิติบุคคลของอังกฤษ

จากการสำรวจของ TUC (Trades Union Congress) พบว่าน้อยกว่าหนึ่งในห้าของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเห็นด้วยกับ Mr. Alistair Darling ในการลดภาษีนิติบุคคลให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ของอังกฤษ ซึ่ง Mr. Darling กล่าวเสมอว่าการลดภาษีดังกล่าวเป็นนโยบายที่เขาจะผลักดันให้สำเร็จในทันทีที่มีโอกาสกระทำได้ อย่างไร ก็ดี TUC โต้ตอบโดยอ้างว่า Mr. Darling ตกเป็นเหยื่อของการเจรจาต่อรองกับบริษัทข้ามชาติ

นอกจากนี้ จากการสำรวจของ YouGov ซึ่งทำการสำรวจประชาชนกว่า 2,000 ราย พบว่า เพียงร้อยละ 18 ของผู้ตอบรับการสำรวจเห็นด้วย กับรัฐบาลในการลดภาษีเก็บจากกำไรของบริษัทขนาดใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น Mr. Brendan Barber (เลขาธิการ TUC) กล่าวว่าการลดภาษีให้กับธุรกิจขนาดใหญ่เท่ากับเป็นการเพิ่มภาระภาษีให้กับผู้เสียภาษีรายอื่นๆ ลดการบริการสาธารณะ หรือส่งผลในทางลบต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน

ณะกรรมาธิการสภาขุนนางว่าด้วยร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการคลัง วิจารณ์การดำเนินการแก้ไขกฎหมายภาษี

จากรายงานของคณะกรรมาธิการสภาขุนนางว่าด้วยร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการคลังสรุปว่า การเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับของผู้มีถิ่นที่อยู่และผู้ที่อาศัยอยู่ ในร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการคลังอังกฤษในปี 2551 เป็นการดำเนินการที่ไม่รัดกุมและอาจส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศของอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการขาดการปรึกษาหารือที่รัดกุมและการเปลี่ยนแปลงในภาษีเก็บจากผลได้จากทุนเป็นส่วนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุด คณะกรรมาธิการยังกล่าวอีกว่าระบบที่ถูกมองว่าไม่มีเสถียรภาพและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงย่อมไม่เป็นผลดีต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอังกฤษ

HMRC กำลังตรวจสอบมาตรการการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี...ข่าวลือหรือเรื่องจริง!

แหล่งข่าวในภาคอุตสาหกรรมให้ข้อมูลว่า HMRC กำลังดำเนินการทบทวนการชำระภาษีโดยผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการนี้ HMRC จะขยายขอบเขตและความถี่ ในการตรวจสอบผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อย่างไรก็ตาม HMRC ได้ปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว

แหล่งข่าวยังกล่าวต่อไปว่า HMRC ได้เรียกให้ผู้ประกอบการส่งรายชื่อพนักงานที่ได้รับบัตรกำนัล ของขวัญพร้อมระบุมูลค่า รวมทั้งการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อตรวจสอบการชำระภาษีที่ถูกต้อง ซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่มีการตีความที่ชัดเจนว่าค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการต้องนำมาคำนวณภาษีหรือไม่ แต่ในระยะหลังนี้ HMRC ได้นำเงินค่าบริการดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นฐานภาษีด้วย

รัฐบาลอินเดียให้ความเห็นชอบความตกลงเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างอินเดียกับสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

รัฐบาลอินเดียให้ความเห็นชอบความตกลงระหว่างอินเดียกับสาธารณรัฐอาหรับซีเรียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการหลีกเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ (DTA)

DTAระหว่างอินเดียกับสาธารณรัฐอาหรับซีเรียนี้จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนของ ทุน เทคโนโลยี และการบริการจากอินเดียไปสาธารณรัฐอาหรับซีเรียรวมทั้งในทางกลับกันด้วย นอกจากนี้ DTA ยังช่วยให้เกิดเสถียรภาพทางภาษีของผู้มีถิ่นที่อยู่ในอินเดียและซีเรีย และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน อินเดียได้จัดทำความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ รวม 72 ประเทศ


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,873 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo