รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


15 พฤศจิกายน 2562  00:08
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
13 ตุลาคม 2552   08:55:53  
Q&A Corner : ภาษีของตราสารหนี้
Q&A Corner : ภาษีของตราสารหนี้
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 11 พฤศจิกายน 2551 13:26 น.
 

       คำถาม - อยากเรื่องของภาษีตราสารหนี้ ค่ะ ว่าเขาคิดกันอย่างไร น้องเอ
       
       ตอบ - เรื่องของภาษีตราสารหนี้ นั้นจะเกี่ยวข้องในเรื่องงของผลตอบเเทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยสามารถเเบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ รายได้จากส่วนลด รายได้จากดอกเบี้ยรับ เเละรายได้ในส่วนกไรจากการขาย โดยรายได้จากส่วนลดเเละรายได้จากดอกเบี้ยรับ มักจะไม่เกิดพร้อมกัน เป็นเพราะรายได้จากส่วนลด จะเกิดขึ้นในตราสารหนี้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างทาง เเละเป็นการขายเนิ่มต้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหน้าตั๋วหรือเรียกอีกอย่างว่า Discount Bond
       
       ยกตัวอย่างเช่น ตั๋วเงินคลังที่รัฐบาลมีการประมูลกันทุกสัปดาห์ เมือมีผู้ซื้อคนเเรกตั้งเเต่ออกขาย ผู้ซื้อซึ่งจะกลายเป็นผู้ถือตราสารในเวลาต่อไป ซื้อขายตราสารหนี้ชนิดนี้ด้วยราคาที่ถูกกว่าราคาหน้าตั๋ว ยกตัวอย่างเช่น นาย ก ซื้อที่ราคา 970 บาท จากราคาหน้าตั๋ว 1,000 บาท เป็นต้น เเละหากถือตราสารหนี้ นี้ไปจนครบกำหนดอายุ ผู้ถือนั้นก็จะได้รับเงินคืนที่จำนวน 1,000 บาท ดังนั้นกำไรส่วนต่าง 30 บาท ถือเป็นรายได้จากการลงทุนในตราสารหนี้
       
       รายได้จากส่วนลด บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหรือผู้ซื้อเมื่อตอนเริ่มเเรกนั้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันนั้น 15% ของส่วรนต่างที่ได้รับ (ส่วนต่างที่ 30 บาท) ซึ่งผู้ถือหรือผู้ซื้อตอนเริ่มเเรกที่เสนอขายนั้นสำหรับตราสารหนี้เเบบมีส่วนลด เฉพาะผู้ถือคนเเรกเท่านั้นที่จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเเต่หากนาย ก ได้ขายให้กับ นาย ข ที่ราคา 985 บาท กำไรส่วนต่าง 15 บาทที่ นาย ก ได้รับ ไม่มีการหักภาษีส่วนนี้เเต่อย่างใด ในขณะเดียวกันกับนาย ข ก็ไม่ต้องเสียภาษีในส่วนรายได้จากส่วนลดเช่นกัน
       
       รายได้ส่วนถัดมาเรื่องของ รายได้จากดอกเบี้ยรับ สำหรับตราสารหนี้ปกติทั่วไปที่เราคุ้นเคย ดอกเบี้ยรับส่วนนี้ถือว่าเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี ดังนั้นทุกงวดที่ได้รับดอกเบี้ยผู้ถือ (บุคคลธรรมดา) ก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 ของจำนวนดอกเบี้ยที่รับนั้น
       
       รายได้าส่วนสุดท้าย คือ กำไรจากการขาย กรณีถือตราสารหนี้ (ไม่นับรวมตราสารหนี้เเบบมีส่วนลด) ไว้อยู่เเล้ว หากไม่ได้ถือจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนเเต่ขายให้กับผู้อื่นต่อไป ราคาที่ขายไปหากสูงกว่าราคาที่ซื้อมา เช่น นาย ก ซื้อมา 1,000 บาท ขายให้นาย ข ไปที่ราคา 1,010 บาท (ราคาในที่นี้เป็นราคาที่รวมดอกเบี้ยค้างรับหรือ Gross price) กำไรส่วนของ 10 บาทนี้ นาย ก จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 ทั้งนี้หากขายขาดทุน ไม่มีการหักภาษีเเต่อย่างใด
       
       ภาษีในส่วนกำไรจากการขาย หรือ (Capital Gain Tax) นี้สำหรับการลงทุนในตราสารทุน ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เวลาขายเเล้วได้กำไร นักลงทุนจะได้รับเงินกำไรเต็มจำนวนจากส่วนนั้นเลย (เเต่ยังต้องเสียตค่าคอมมิชชั่นอยู่) ไม่ได้ถูกคิดภาษีกำไรนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ จึงขอความร่วมมือจากกรมสรรพากร ในเรื่องนี้ ตลาดตราสารหนี้หรือ BEX ก็มีดำริเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ เพื่อเป็นการลดข้อติดขัดในการทำธุรกรรม หรือการซื้อขายของผู้ลงทุนทั่ใไปนั่นเอง
       
       สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับกองทุนรวม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ fund@manager.co.th หรือโพสต์ไว้ที่ www.manager.co.th หน้ากองทุนรวม ครับ ทางทีมงานจะหาคำตอบมาให้ท่านอย่างเเน่นอน


รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร
รับทำบัญชี รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 สมุทรสาครสมุทรสาครรับทำบัญชี รับทำบัญชี สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี ดาวคะนอง บางบอ บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอ บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอ บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอ บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์
 รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี 

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,369 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo