รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  05:07
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
13 ตุลาคม 2552   12:52:54  
รับพ.ร.บ.ประกันเงินฝากปลายปี แนะลงทุนกรุงไทยสะสมทรัพย์
รับพ.ร.บ.ประกันเงินฝากปลายปี แนะลงทุนกรุงไทยสะสมทรัพย์
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 12 กุมภาพันธ์ 2551 09:29 น.
       พ.ร.บ.ประกันเงินฝากจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2551 โดยประกันขั้นสูงสุด 1 รายต่อ1 บัญชี ต่อ 1 ล้านบาท ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปีแรกของการบังคับใช้ กฎหมายอาจจะทยอยลดวงเงินค้ำประกันลงมา จากปีแรก 50 ล้านบาท ปีที่สองเหลือ 25 ล้านบาท ปีที่สามเหลือ 10 ล้านบาท จนกระทั่งลดวงเงินคุ้มครองต่ำสุด เหลือ 1 ล้านบาทในปีถัดไป
       
       ดังนั้น ผู้ฝากเงินที่มองหาลู่ทางการลงทุน โดยมีความเสี่ยงใกล้เคียงกับเงินฝาก และให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ที่มีโอกาสสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอแนะนำ กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ (KTSS ) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตลาดเงิน โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เน้นตราสารหนี้ภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ เช่นตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป โดยจะลงทุนสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่จำกัดวงเงิน สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถึงเวลา 14.00น. ทั้งนี้ หากขายคืนหน่วยลงทุน สามารถรับเงินค่าขายคืนได้ในวันถัดไป โดยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
       
       สำหรับสถานะการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2551 มีสัดส่วนตราสารหนี้ภาครัฐประมาณ 74% ตราสารหนี้ภาคธนาคารพาณิชย์ประมาณ 16% ที่เหลือเป็นเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ มี Duration อยู่ที่ประมาณ 0.10 ปี ซึ่งทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงต่ำทั้งในด้านของ Credit Risk และ Market Risk และคาดว่าน่าจะให้อัตราผลตอบแทนดีกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั่วไป เป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องสูง เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำ และต้องการผลตอบแทนค่อนข้างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับเป็นที่พักเงินเพื่อรอโอกาสการลงทุนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนมีแนวโน้มที่จะมากกว่าการถือเงินสดหรือการฝากออมทรัพย์
       
       ส่วนผลการดำเนินงานนับจากวันที่จัดตั้งกองทุนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 4.02% ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน AIMC (เปรียบเทียบกับเงินฝาก1 ปี 3 แบงก์ได้แก่ BBL , SCB , Kbank ) เท่ากับ 2.82% ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2550 - 31 มกราคม 2551 (Year to Date) เท่ากับ 3.05% เกณฑ์มาตรฐาน AIMC เท่ากับ 2.33%
 

รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร

 

รับทำบัญชี รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 สมุทรสาครสมุทรสาครรับทำบัญชี รับทำบัญชี สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี   รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี  รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี 


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,770 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo