รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  05:07
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
13 ตุลาคม 2552   12:53:57  
สูตรสำเร็จ 'สตาร์บัคส์' วัฒนธรรมกลั่นองค์กรสร้างสุข
สูตรสำเร็จ 'สตาร์บัคส์' วัฒนธรรมกลั่นองค์กรสร้างสุข
โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 22 พฤษภาคม 2551 17:48 น.


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น


๐ ค้นคำตอบการเพาะสายพันธุ์คนพันธุ์แท้ขององค์กรระดับโลก
       
       ๐ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ "สตาร์บัคส์" สร้างประสบการณ์ในร้านกาแฟที่ลูกค้าติดหนึบ
       
       ๐ ปลูกฝังดีเอ็นเอด้วยบรรยากาศการทำงานพร้อมจูงใจด้วยวิธีการง่ายๆ
       
       ๐ เฟ้น "Role Model" ต้นแบบความคิด ชูธง "Leadership"ไม่ใช่แค่เก่ง แต่ต้องจุดประกายความฝันให้ผู้อื่นได้

       
        การสร้างองค์กรแห่งความสุขเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ อย่างมากในขณะนี้ เนื่องจากหากพนักงานทำงานด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคุณภาพของงานที่ออกมาจะดีไปด้วย แต่ในทางปฏิบัติ หลายองค์กรยังไม่มีความชัดเจน เพียงแต่ออกนโยบายโดยไม่มีการส่งเสริมอย่างจริงจัง
       
        อย่างไรก็ตาม "สตาร์บัคส์" เป็นองค์กรระดับโลกที่มุ่งเน้นการสร้างความสุขในการทำงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนซึมซับได้อย่างลึกซึ้ง และเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว
       
       ๐ ตีกรอบ เพาะเมล็ดพันธุ์
       
        ฟีลิกซ์ เดวาคูมารัน ไมเคิล กรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ไทยแลนด์ กล่าวถึงแนวทางการสร้างความสุขภายให้กับคนสตาร์บัคส์ว่า แนวคิดหลักของบริษัทอยู่ที่การพยายามสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้เป็นเสมือนบ้านของพนักงานทุกคนภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กร 5 ประการ ประกอบด้วย 1. การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานและลูกค้าอย่างเคารพ 2. การสร้างความสัมพันธ์อย่างมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของตนเอง 3. การมีส่วนร่วมในร้าน บริษัท และชุมชน 4. มีความรู้ในงานที่ตนทำและแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น และ5. คำนึงถึงผู้อื่นด้วยการดูแลตนเอง คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม
       
        แต่การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกของการคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามาทำงาน สำหรับพนักงานร้าน ต้องมีการอบรมขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างบุคลิกการทำงานในร้านและการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในบริษัท จากนั้น ต้องค้นหาการบริการที่เป็นสไตล์ของตนเอง เพื่อให้เกิดการบริการที่เป็นธรรมชาติของแต่ละบุคคลซึ่งทำอย่างมีความสุขและสร้างความพอใจให้ลูกค้าได้ด้วย
       
        ยิ่งกว่านั้น ยังจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตามด้วยการใช้การ์ดแทนวัฒนธรรมองค์กร 5 ประการ เพื่อให้พนักงานทุกระดับเขียนชื่นชมหากพบคนที่มีบุคลิกลักษณะสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผู้รับรู้สึกภูมิใจ แต่ไม่มีผลต่อการให้รางวัลหรือการขึ้นเงินเดือน แม้ว่าในวัฒนธรรมไทยอาจจะมองการให้การ์ดเป็นเรื่องเล็ก แต่ในระดับสากลเป็นสิ่งมีค่าทางจิตใจ และเป็นวิธีชื่นชมและให้กำลังใจกับคนทำงานที่ง่ายและลงทุนน้อยที่สุด ซึ่งสตาร์บัคส์นำมาใช้อย่างได้ผล
       
        ในขณะที่ การเปลี่ยนทัศนคติของคนเป็นเรื่องยาก จึงควรสร้างบรรยากาศการทำงานเสียก่อนแล้วจึงค่อยๆ หาจุดเด่นของแต่ละบุคคลเพื่อพัฒนาไปสู่การบริการที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งพื้นฐานของคนไทยค่อนข้างปรับตัวได้ดีและเป็นคนสนุกสนาน จึงเหมาะกับการทำงานบริการ
       
        "หนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรคือการดูแลซึ่งกันและกันโดยบริษัทจะให้กาแฟพนักงานทุกเดือนคนละ 1 ถุง และสามารถดื่มกาแฟของทางร้านได้วันละ 2 แก้ว แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่เป็นอีกแนวทางที่จะปลูกฝังให้พนักงานซึมซับถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการจะหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียว" ฟีลิกซ์ กล่าวด้วยรอยยิ้ม
       
       ๐ พัฒนาความรู้ ด้วย'คนต้นแบบ'
       
        ฟีลิกซ์ เล่าถึงการพัฒนาคนของสตาร์บัคส์ต่อไปว่า ความเคารพเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงส่งมอบนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานในระดับล่างก็สามารถสื่อสารกับผู้บริหารได้ ในขณะที่ การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับปีละ 2 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้
       
        นอกจากนี้ สตาร์บัคส์ยังเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างผู้นำในด้านความรู้ จึงเน้นการกระตุ้นพนักงานให้อยากเรียนรู้ แทนการออกนโยบายซึ่งไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ และวิธีการที่ได้ผลคือการสร้างบรรยากาศด้วยการสร้าง Role Mode เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานผ่านการประกวด Coffee Ambassador ซึ่งมีผู้เข้าประกวดจากทั่วประเทศได้รับตำแหน่งปีละ 1 คน โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้และการบริการ ซึ่งผู้ได้รับตำแหน่งต้องตระเวนถ่ายทอดความรู้เรื่องกาแฟให้กับพนักงานทั่วประเทศ
       
        "การได้รับตำแหน่ง Coffee Ambassador จะไม่มีเงินเป็นค่าตอบแทน แต่จะเป็นความภูมิใจ และเป็นการจุดประกายให้คนรุ่นใหม่อยากเรียนรู้อย่างจริงจัง ซึ่งผู้บริหารและพนักงานในแต่ละสาขาจะมีหน้าที่หาคนที่เป็นดาวเด่นในร้านเพื่อพัฒนาพวกเขาเหล่านั้นมาแข่งในรายการนี้"
       
        ทั้งนี้ การสร้างองค์ความรู้ให้กับพนักงานไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความรู้ด้านกาแฟแต่พนักงานสามารถเรียนรู้ใสเรื่องต่างๆ ได้ โดยบริษัทจะมีการวัดความต้องการของพนักงานรายบุคคลว่าต้องการพัฒนาความรู้ด้านไหน เช่น พนักงานบางคนอาจจะอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจะอบรมให้หรือการให้ไปเรียนกับสถาบันภาษาโดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
       
       ๐ 'ผู้นำที่ดี' มีชัยไปกว่าครึ่ง
       
        นอกจากนี้ ความเป็นผู้นำ หรือ Leadership ที่ดี เป็นปัจจัยของความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ในสภาวการณ์เช่นไร ในมุมมองของสตาร์บัคส์คุณสมบัติของผู้นำที่ดีมี 3 ประการเด่นๆ ข้อแรก ต้องสามารถจุดประกายความมุ่งหวังให้กับคนที่ทำงานร่วมด้วยได้ เพราะการมีความสามารถอย่างเดียวไม่พอต้องสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ด้วย ข้อสอง ต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีและเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ และข้อสาม ต้องมีการสำรวจอุปนิสัยที่ดีและไม่ดีของตนเองอยู่เสมอ เพราะการเป็นผู้นำจำเป็นต้องประเมินผู้อื่น และต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก่อน
       
        ยกตัวอย่าง ในร้านหนึ่งมีการแบ่งฝ่ายของพนักงานเป็น 2 กลุ่ม ดังนั้นการเข้าไปแก้ปัญหาต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ซึ่งผู้เป็น Leadership ต้องรู้กาลเทศะที่จะพูดเพื่อรับฟัง ซึ่งการเลือกช่วงเวลาที่ทุกคนผ่อนคลายทำให้พร้อมจะรับฟังปัญหาและหาทางแก้ได้ดีที่สุด
       
        ฟีลิกซ์ ย้ำถึงบทบาทของผู้บริหารในการสร้างองค์กรแห่งความสุขว่า การให้อิสระกับลูกน้องในการทำงานเป็นเรื่องจำเป็นเพราะผู้บริหารหลายคนยังคงจับผิดคนทำงานทำให้งานที่ออกมาไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น หัวหน้าต้องมีความเชื่อมั่นและปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานคิดเองทำเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนในรูปแบบของตัวเอง
       
        ล่าสุด มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในประเทศปี 2550 พบว่า 88% พอใจในการทำงานกับองค์กรซึ่งเมื่อเทียบกับสตาร์บัคส์ทั่วโลกประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ และ 70% ของพนักงานในประเทศพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในองค์กร
       
        สำหรับความท้าทายต่อไปในการพัฒนาคนของสตาร์บัคส์ประเทศไทย ฟีลิกซ์ มองว่า เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้ต้องหันมามองการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นกันเองเพื่อให้ที่ทำงานเป็นเหมือนบ้านที่เปิดต้อนรับลูกค้าและให้ความอบอุ่นกับผู้มาเยือนได้ ดังนั้น ไม่ว่า สตาร์บัคส์ จะเติบโตมากขึ้นเท่าใดจะต้องสร้างบรรยากาศให้เป็นเหมือนร้านเล็กๆ อันคงความอบอุ่นอยู่เสมอ
       
        การสร้างความสุขให้กับพนักงานของสตาร์บัคส์ประเทศไทย เป็นตัวอย่างที่บ่งบอกว่าการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีต้องมาจากใจ....

รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร

รับทำบัญชี รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 สมุทรสาครสมุทรสาครรับทำบัญชี รับทำบัญชี สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี   รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี  รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี 

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,777 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo