รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


15 พฤศจิกายน 2562  00:10
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
13 ตุลาคม 2552   12:57:40  
TAX KNOWLEDGE : มอเตอร์โชว์ อภิมหารถยนต์
TAX KNOWLEDGE : มอเตอร์โชว์ อภิมหารถยนต์
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 6 เมษายน 2548 14:44 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

ทุกปีปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายนจะมีงานแสดงรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คืองานมอเตอร์โชว์ ถือเป็นงานแสดงรถยนต์ที่ใหญ่มากงานหนึ่งมีรถยนต์ราคาคันละร้อยกว่าล้านบาทมาจัดแสดงเพื่อยั่วกิเลสอภิมหาเศรษฐีคาดว่าต้องมีคนจองซื้อรถยนต์ราคาคันละร้อยกว่าล้านบาท
       
       ใครว่าคนไทยไม่มีเงินขนาดรถยนต์ราคาร้อยกว่าล้านบาทยังมีคนซื้อ และในงานก็มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องเสียง อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์มาแสดงกันอยากมากมายคาดว่าจะทำรายได้ให้กับผู้จำหน่ายมูลค่านับหมื่นล้านบาท
       
       ผู้มาเที่ยวชมหรือคิดจะซื้อรถยนต์หรือจองซื้อรถยนต์นับแสนคนที่จะมาดูรถยนต์ต้นแบบ รถใหม่ หรือค่ายรถยนต์ที่จัดให้มีการส่งเสริมการขายลดแลกแจกแถมแหลกกันไปข้างหนึ่ง เพื่อแย่งตลาดลูกค้าซึ่งมีผู้ผลิตรถยนต์มาออกงานกันจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นค่ายรถญี่ปุ่น ยุโรป เกาหลี แต่ก็ตกแต่งบูธแสดงสินค้าของตนเองเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาดูรถยนต์และจองซื้อรถยนต์ของตนเอง แถมยังมีรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ออกมายั่วให้ลูกค้าเกิดความต้องการในการจองซื้อรถยนต์รุ่นใหม่
       
       เราคงจะเห็นภาพของรถยนต์ป้ายแดงออกมาเต็มถนนพร้อมกับรถติดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากถนนกับปริมาณรถยนต์ที่มากไม่เพียงพอ แถมราคาน้ำมันก็สูงขึ้นแต่ก็ไม่ทำให้ผู้ซื้อลดน้อยถอยลงเพราะมีรถยนต์รุ่นใหม่ออกมาในงานนี้ค่อนข้างมาก
       
       หากหลายคนเคยไปเที่ยวงานมอเตอร์โชว์ที่จัดแถวบางนาต้องไปแต่หัววันเพราะรถติดมากเนื่องจากทุกคนอยากดูรถยนต์ต้นแบบ หรือรถรุ่นใหม่ จะดูอย่างเดียวก็ยังเพลินหรือจะจองซื้อเพราะราคาที่เหมาะสมแถมมีการส่งเสริมการขายทั้งแถมทั้งลดราคากันสนั่นหวั่นไหว
       
       ผมคนหนึ่งละที่ชอบไปดูและบางปีถ้าถูกใจก็จะซื้อโดยวิธีการวางเงินจองก่อน แล้วนัดไปทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือเช่าซื้อผ่อนเป็นงวด ๆ
       
       ในกรณีผู้ซื้อได้ชำระเงินล่วงหน้าจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ขายก่อนทำการตกลงว่าจะซื้อขายสินค้าในลักษณะซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือซื้อขายตามสัญญาให้เช่าซื้อ จะต้องปฏิบัติในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มดังนี้
       
       (1) ในกรณีเงินชำระล่วงหน้าเป็นเงินจองหรือเงินมัดจำ ซึ่งตามข้อตกลงจะต้องคืนให้กับผู้ชำระเงินจองหรือเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไข หากผู้ชำระเงินจองหรือเงินมัดจำไม่ประสงค์จะทำการซื้อขายให้สำเร็จบริบูรณ์ต่อไป และในทางปฏิบัติผู้ได้รับชำระเงินจองหรือเงินมัดจำได้ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว ถือได้ว่าผู้ขายซึ่งได้รับเงินจองหรือเงินมัดจำยังมิได้รับชำระราคาสินค้าเป็นบางส่วน ผู้ขายยังไม่ต้องออกใบกำกับภาษีตามมูลค่าของเงินจองหรือเงินมัดจำในขณะที่ได้รับเงินจองหรือเงินมัดจำ
       
       (2) ในกรณีเงินชำระล่วงหน้าเป็นเงินค่าสินค้าที่ได้ชำระบางส่วนหรือเป็นเงินจองหรือเงินมัดจำที่ไม่เข้าลักษณะตาม (1) ถือได้ว่าผู้ขายซึ่งได้รับเงินชำระล่วงหน้า เงินจองหรือเงินมัดจำได้รับชำระราคาสินค้าเป็นบางส่วนแล้ว ผู้ขายต้องออกใบกำกับภาษีตามมูลค่าที่ได้รับชำระในขณะที่ได้รับชำระราคาสินค้าเป็นบางส่วน เงินจองหรือเงินมัดจำให้กับลูกค้าทันที
       
       (3) ในกรณีผู้ซื้อได้ตกลงกับผู้ขายว่าจะซื้อขายสินค้าในลักษณะซื้อขายเสร็จเด็ดขาดภายหลังจากที่ได้มีการชำระเงินล่วงหน้าจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ขาย โดยเงินชำระล่วงหน้าเป็นการชำระไว้ตาม (2) ถือว่าผู้ขายได้ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อตามมูลค่าทั้งหมดของสินค้า รวมทั้งส่วนที่ได้มีการชำระล่วงหน้าด้วย และให้ผู้ขายออกใบกำกับภาษีจากมูลค่าทั้งหมดของสินค้าซึ่งได้หักเงินส่วนที่ชำระล่วงหน้าออกแล้วในขณะที่ได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ
       
       (4)ในกรณีผู้ซื้อได้ตกลงว่าจะซื้อขายสินค้าในลักษณะให้เช่าซื้อภายหลังจากที่ได้มีการชำระเงินล่วงหน้าจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ขาย โดยเงินชำระล่วงหน้าเป็นการชำระไว้ตาม (2) ถือว่าผู้ขายได้ขายสินค้าที่ผู้ซื้อได้ชำระราคาล่วงหน้าไว้แล้วให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อตามมูลค่าทั้งหมดของสินค้ารวมทั้งส่วนที่ได้มีการชำระล่วงหน้าด้วย และผู้ให้เช่าซื้อได้ขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อให้แก่ผู้เช่าซื้อตามมูลค่าทั้งหมดของสินค้ารวมทั้งราคาสินค้าชำระล่วงหน้า ให้ผู้ขายสินค้าและผู้ให้เช่าซื้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
       
       (ก) ผู้ขายสินค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าทั้งหมดของสินค้ารวมทั้งราคาสินค้าชำระล่วงหน้า และต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ
       
       (ข) ผู้ให้เช่าซื้อต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าทั้งหมดของสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อรวมทั้งราคาสินค้าชำระล่วงหน้า และต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เช่าซื้อ
       
       (ค) ในกรณีที่ผู้ขายได้รับชำระราคาสินค้าล่วงหน้าจำนวนหนึ่งจากผู้ซื้อ และผู้ขายได้ออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อแล้ว เมื่อผู้ขายได้ออกใบกำกับภาษีขายสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อตาม (ก) แล้ว ให้ผู้ขายออกใบลดหนี้ให้แก่ผู้ซื้อได้
       
       จะเห็นได้ว่าผู้จัดจำหน่ายที่ออกงานมอเตอร์โชว์มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจากเงินมัดจำหรือเงินจองที่ได้รับจากลูกค้าในงานมอเตอร์โชว์ ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลรัษฎากรที่กำหนดหน้าที่ของผู้ขายจะต้องปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น
       
       *** บทความโดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ***

 

รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร

รับทำบัญชี รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 สมุทรสาครสมุทรสาครรับทำบัญชี รับทำบัญชี สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ ดาวคะนอง บางบอน บางแค กรุงเทพ ทุ่งครุ วันพันท้ายนรสิงห์ รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี   รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี  รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี 

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,382 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo