รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  05:08
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
17 ตุลาคม 2552   13:13:58  
กองทุนประกันสังคม : ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย
กองทุนประกันสังคม : ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย
 

 

ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย

 

ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบมาในส่วนของกรณีตาย มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือนภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทน ดังนี้

 

ค่าทำศพ เป็นเงิน 30,000 บาท จ่ายให้ผู้จัดการศพ ผู้จัดการศพ คือ บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพ หรือคู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

 

เงินสงเคราะห์ จ่ายให้บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้รับสิทธิ หรือเฉลี่ยจ่ายให้กับทายาทของผู้ประกันตน ตามระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนก่อนเสียชีวิตดังนี้

 

- ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ตั้งแต่ 36 เดือน ขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง

- ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 10 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างประมาณ 5 เดือน

 

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  โทร 0 2956 2345อีเมล์ info@sso.go.th

 

ที่มา

สำนักงานประกันสังคม

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,779 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo