รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


17 พฤศจิกายน 2562  05:07
ค้นหา
 ข่าวสาร     Page 1
16 มีนาคม 2554   08:56:18  
คลังเล็งผ่อนเกณฑ์กิจกรรมการกุศลลดหย่อนภาษีได้
โดย ผู้จัดการออนไลน์  
       กระทรวงการคลังเตรียมผ่อนปรนกฎเกณฑ์ลดภาษีเงินได้สำหรับองค์กรการกุศลสาธารณะ โดยกิจกรรมหรือบริจาคให้กับองค์กรการกุศลด้วยกันจะได้รับการยกเว้นภาษีมากขึ้น
       
       นายสาธิต รังคศิริ รองอธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ในการหารือร่วมกับนายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และตัวแทนคนพิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เห็นชอบเกี่ยวกับคำนิยามสำหรับองค์กรการกุศลสาธารณะ ให้มีคำจำกัดความที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ อยู่ในขอบข่ายได้รับการยกเว้นภาษี โดยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20 สมาคม รวมถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และสมาคมทางด้านการกุศลหรือคนพิการ ที่ทำกิจกรรมหรือบริจาคให้กับองค์กรการกุศลด้วยกัน จะได้รับการยกเว้นภาษีมากขึ้น ขณะที่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่บริจาคเป็นสิ่งของ สามารถประเมินมูลค่าให้เท่ากับเงินสด เพื่อนำมาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งที่ผ่านมาการบริจาคลักษณะดังกล่าวมีการขอลดหย่อนภาษีจากการทำกิจกรรมน้อย โดยหากเป็นบุคคลธรรมดาที่บริจาค สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายจ่าย ขณะที่นิติบุคคลสามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไร ขั้นตอนต่อไปคาดว่าจะสามารถแก้ไขกฎหมายเพื่อผ่อนปรนกฎเกณฑ์ดังกล่าว และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเร็ว ๆ นี้

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,594,769 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo